top of page

Disciplina

Da li želite da zadovoljite trenutnu potrebu ili želite da budete ZADOVOLJNI? Ovo se ne odnosi samo na ishranu i trening. Kada dozvolite da Vama vladaju stvari, ljudi, materijalne stvari, poroci, hrana, negativne osobine, onda imate problem. Svako od nas je bio u situaciji da je nešto bilo "jače od njega", možda smo stalno upravo u toj situaciji ali ako je stalno nešto jače od Vas onda ste stalno SLABI. Vladati sobom i svojim mislima je nešto na čemu se radi, i bez čega ne možete da napredujete. Npr mnogi ljudi nisu probali cigarete, alkohol, narkotike zato što ne dozvoljavaju sebi da bilo šta utiče na njihovu svest ili vlada njima. Težite ka tome da kontrolišete svoje ponašanje i želje. Razmislite o ljudima koji su po Vašem mišljenju uspešni u nečemu, da li su disciplinovani i organizovani? Sigurno je odgovor da. Kada je u pitanju sport diciplina je ključ bez koga ne možete da uđete na velika vrata. Postoji mnogo talentovane dece, ljudi koja su zbog nediscipline svoj talenat bacili u vodu. Takođe tu su i upropašćene karijere. Sa nekim uspehom dolaze i iskušenja. Ako razmišljate trenutno ostaćete u tom trenutku... ako razmišljate šire I na duže staze ići ćete napred. Potpuna disciplina nije moguća u mladim godinama ali tada se gradi i postavlja. Samokontrola će Vam pomoći u svim prilikama, počevši od onih sitnih stvari kao što su da se suzdržiš nekog komentara zbog koga bi kasnije žalio itd. Počnite na vreme da radite na tome. Znate li šta je najlakše? Najlakše je pojesti palačinku, pizzu, preskočiti trening, ne izaći na ispit, ne uraditi domaći, ne ustati na vreme, dići ruke jer je teško.. to je NAJLAKŠE. Ali život nije lak, zato bolje probajte na vreme ono teže. Disciplina ne znači odricanje od svega i život bez zadovoljstva, već život u balansu.

bottom of page